ZoekAccountWinkelwagenContactDownloadsFaqInlog dealersTwitter Facebook Instagramwachtwoord vergeten
\"\"
Home

Mobiele slijpservice

Informatie slijpen

Slijpopdracht

Webwinkel

Registreren

Website Privacy & disclamer Hollandse Slijpservice

Privacy:
De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de door u verleende toestemming. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt. Zie onder aan disclamer Privacy AVG .


Disclamer:
1.In deze disclaimer wordt verstaan onder: ◦de eigenaar: de eigenaar van de website;
 ◦gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 ◦u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 ◦de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 
2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3.De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Privacy AVG:

Fijn dat u onze website bezoekt en informatie verstrekt via het contact-, nieuwsbrief-, inschrijf en/of het bestel formulier. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Wie zijn wij?

Hollandse SlijpService, gevestigd aan Danielsweg 26 te Heinkenszand, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:

Hollandse SlijpService

Postbus 55

4450 AB Heinkenszand

Telefoonnummer: +31 (0)113 567305

Dhr. J. Passieux is de Functionaris Gegevensbescherming van Hollandse SlijpService. Hij is te bereiken via: info@hollandseslijpservice.nl

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Hollandse SlijpService verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Postcode

- Plaatsnaam

- Mobiele telefoonnummer

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hollandse SlijpService verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van te leveren diensten en betaling

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Hollandse SlijpService verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?

Nee, dat doen wij niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens 8 weken bewaard en daarna vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hollandse SlijpService verstrekt uitsluitend aan derden (belastingdienst) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?

Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU, en zoveel mogelijk in Nederland.

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat onze website(server) plaatst op jouw computer, tablet of telefoon (apparaat) waarmee u deze website bezoekt. Door het bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder surfen binnen deze website, geeft u via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit privacy beleid. Mocht u er niet mee akkoord gaan dat wij cookies plaatsen dan kan dit invloed hebben op de werking van de website. U kunt dan het volgende doen:

De cookies verwijderen uit uw browser

Instellen dat uw  browser cookies niet automatisch accepteert

Afhankelijk van uw browserinstellingen is het mogelijk dat onze website minder goed werkt. Om goed gebruik te kunnen maken van onze websites, adviseren wij om cookies in te schakelen.

Welke cookies gebruikt deze website?

1. Functionele cookies

Die gebruiken wij om onderdelen van onze websites handiger te maken, zodat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde dingen in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken. U herkent deze aan de naam: PHPSESSID

2. Analyserende cookies

Google Analytics: u herkent deze cookie aan de namen _ga, _gat, _utma, _utmb, _utmc, _utmv of _utmz.

 

U kunt het privacy statement van Google hier (https://www.google.com/policies/privacy/) bekijken.

Hoe kunt u bij ons inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen? En hoe zit dat met rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens/intrekken van uw toestemming of als u gebruik wilt maken van het recht op dataportabiliteit of als u een klacht hebt of bezwaar wilt maken rond de verwerking van uw persoonsgegevens?

Hiervoor hebben wij één aanspreekpunt: Dhr. J. Passieux. U kunt contact met hem opnemen via info@HollandseSlijpService.nl. Wij zullen uw verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hollandse SlijpService neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@HollandseSlijpService.nl

Laatst gewijzigd 7 maart 2018

 

Nadere informatie:
Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op. 

 

Disclaimer Beoordeel Hollandse Slijpservice op Facebook